Studien visar att Upsalite® har en hämmande effekt på bakterietillväxten hos Staphylococcus epidermidis, som har fått mycket uppmärksamhet eftersom den kan orsaka vårdrelaterade infektioner och bli antibiotikaresistent. Den har även kopplats ihop med akne och med infektioner från intervaskulära implantat och i samband med komplikationer hos patienter som har proteser. De nya resultaten öppnar upp för utvecklingen av material som hämmar bakterietillväxten utan användning av antibiotika, till exempel för att användas på huden.

Den bakteriostatiska effekten som nyligen har upptäckts är mycket intressant för många tillämpningar, inte minst eftersom det innebär att man kan hämma bakterietillväxten utan att använda penicillin.

Professor Maria Strømme, en av författarna bakom studien

Upsalite® har tidigare visat sig växelverka gynnsamt med hudceller, och är ett lovande hjälpämne för svårlösliga läkemedel.

Länk till artikel: Investigation of the Antibacterial Effect of Mesoporous Magnesium Carbonate

Verified by MonsterInsights