Materialet Upsalite, som upptäcktes av en slump, är mycket lovande som läkemedelsbärare. Resultatet ger hopp om att många nya mediciner kan komma ut på marknaden.

Magnesiumkarbonaten Upsalite skapades när forskare vid Uppsala universitet glömde ett experiment över helgen.
Det har en enorm fuktuppsugande förmåga och tidigare har forskarna pekat på att materialet skulle kunna vara värdefull i torkfläktar eller diskmaskiner.
Men nu presenteras resultat som visar att Upsalite också kan vara användbar som bärare av läkemedel.
-Det var vår tanke från början. Hela bakgrunden var att vi ville stabilisera svårlösliga läkemedel, det var just det problemet vi ville lösa, berättar Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.
Ett vanligt bekymmer inom läkemedelsindustrin är att många substanser är svårlösliga och befinner sig i kristallin form, vilket innebär att de inte kan tas upp av människokroppen.
-Utmaningen är att tvinga läkemedlen att vara i en oordnad form, säger Maria Strömme.
Sedan tidigare vet man att det går att tvinga in sådana svårlösliga substanser i små, trånga porer för att förhindra dem från att kristalliseras. Nu har forskare vid Uppsala och Stockholm universitet visat att det svårlösliga läkemedlet itrakonazol, som används mot svampinfektioner, kan stabiliseras i Upsalite.
-Vi vet redan att Upsalite är ätbart och icke giftigt från olika studier vi har gjort, säger Maria Strömme.
Men den stora upptäckten handlar om att Upsalite går att justera så att det passar många olika former av läkemedelsmolekyler.
Upsalite är extremt poröst och har ursprungligen 2-5 nanometer stora porer. För att kunna fungera med fler läkemedelssubstanser behöver porernas storlek kunna förändras.
När man vill ändra storleken på porer i liknande porösa material har man tidigare varit tvungen att använda svällningsmedel eller organiska molekyler som mallar.
Nu har forskarna upptäckt att det går att skräddarsy porerna i Upsalite bara genom att styra energitillförseln under tillverkningen. Då kan porerna bli 20 nanometer stora.
Därmed blir materialet intressant för flera olika sorters läkemedel, samtidigt som upptäckten förenklar framställningen av porösa material, vilket är viktigt vid industriell uppskalning.
-Nu kommer vi åt ett bredare spektrum av läkemedelsmolekyler. Och vetenskapligt är det här väldigt kul eftersom ingen tidigare har visat att man kan styra porstorleken utan mallmolekyler på det här sättet, berättar Maria Strömme.
I studien har forskarna också visat att porstorleken på Upsalite påverkar medicinens frisättningshastighet. Det öppnar möjligheter att skapa läkemedel med större precision. Genom att justera porernas storlek kan man styra var i tarmen som medicinen ska tas upp.
Forskarnas resultat har presenterats i tidskriften RSC Advances.
Avknoppningsföretaget Disruptive Materials har inlett samarbete med flera läkemedelsföretag, men flera studier återstår innan en medicin med Upsalite kommer ut på marknaden.

Charlotta von Schultz

Verified by MonsterInsights