Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54 B, Uppsala.

Stockholders of Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”company”) are hereby invited to the annual meeting Wednesday, April 22nd 16.00 in the company offices at Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala.

Dokument:

Kallelse till årlig stämma (Notice of summons to attend the annual stockholders meeting) – Disruptive Materials AB

Power of Attorney – Fullmaktsformulär (Proxy form)

Verified by MonsterInsights