Annual General Meeting, June 24 2021

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24e juni 2021.

Written By Disruptive Materials

On 26 May, 2021

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24e juni 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Shareholders of Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”company”) are hereby invited to the annual general meeting Thursday, June 24 2021.

Documents:

  • Kallelse till årlig stämma (Notice of summons to attend the annual stockholders meeting) – Disruptive Materials AB: Word / PDF
  • Power of Attorney – Fullmaktsformulär (Proxy form): Word / PDF
  • Formulär för poströstning (Postal voting form): Word / PDF

Contact Us

Let’s get in touch!

 Connect with our team. Learn more about the capabilites of Upsalite or start your next project with us!

Newsletter

Get the latest news

 Sign up to learn about new products, upcoming events, and other news from Disruptive Materials.